ข่าว บล็อก

กรุงโตเกียวประสบปัญหาหนาวสุดในรอบ 48 ปี