ข่าว บล็อก

แนวปะการังไทย ถูกทำลายด้วยพลาสติกส่งผลไปยังแนวปะการัง เกรตแบร์ริเออร์รีฟ ของออสเตรเลีย